Agenţia Servicii Publice a instituit o nouă procedură de înregistrare a condominiului și a Asociațiilor de proprietari din condominiu

La data de 29 ianuarie 2023 au  intrat în vigoare toate normele stabilite în Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, se modifică şi se abrogă un şir de acte normative, inclusiv Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.

 În scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii cu privire la condominiu, Agenţia Servicii Publice a instituit o nouă procedură de examinare a cererilor pentru înregistrarea condominiului în Registrul bunurilor imobile şi examinarea concomitentă a cererilor pentru înregistrarea Asociațiilor de proprietari din condominiu în Registrul de stat al unităților de drept.

Astfel, dacă actul de constituire a condominiului prevede că proprietarii se organizează în formă de asociaţie, cererea de înregistrare a condominiului se va depune la ghișeul registratorului din centrul multifuncţional ce deservește localitatea aflată în zona de deservire a organului cadastral teritorial.

Începând cu data de 29.01.2023, asociațiile de coproprietari în condominiu constituite până la intrarea în vigoare a Legii nr.187/2022, se consideră asociații de proprietari din condominiu, ceea constituie temei de înregistrare, din oficiu, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice. Schimbarea se înregistrează fără publicarea avizului corespunzător  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2022, asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativele de locuințe și cooperativele de construcție a locuințelor se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari în condominiu.

Hotărârea cu privire la transformarea asociațiilor de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate,cooperativelor de locuințe și cooperativelor  de construcție a locuințelor se ia de către administratorul ei, fără hotărârea adunării generale a membrilor (participanților ) acesteia.

Hotărârea cu privire la transformare constituie temei de înregistrare, din oficiu de către organul înregistrării de stat a transformării, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice . Transformarea se înregistrează fără publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  și și fără achitarea taxei de înregistrare cu condiția că cererea de înregistrare a transformării se depune în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *