Legislație

Legislația națională a fost modificată consistent crescând flexibilitatea gestionării condominiului, asigurând și posibilitatea utilizării instrumentelor digitale în administrarea condominiului. Cadrul normativ a crescut gradul de detaliere a normelor legale și a facilitat tranziția formelor vechi de înregistrare la forma nouă de Asociație de Proprietari în Condominiu (APC).

Agenţia Servicii Publice (ASP) a instituit o nouă procedură de examinare a cererilor pentru înregistrarea condominiului în Registrul bunurilor imobile şi examinarea concomitentă a cererilor pentru înregistrarea Asociațiilor de proprietari din condominiu în Registrul de stat al unităților de drept. Noua procedură a fost instituită în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu, intrate în vigoare în 29 ianuarie.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, se modifică şi se abrogă un şir de acte normative, inclusiv Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000. Unele articole, care reglementează constituirea condominiului în clădirile date în exploatare până în data de 29.07.2023 şi unele reglementări speciale referitor la terenurile pe care sunt situate clădirile condominiului urmează să intre în vigoare din 29 iulie 2023.

Conform noilor prevederi, dacă actul de constituire a condominiului prevede că proprietarii se organizează în formă de asociaţie, cererea de înregistrare a condominiului se va depune la ghișeul registratorului din centrul multifuncţional ce deservește localitatea aflată în zona de deservire a organului cadastral teritorial. La acelaşi centru multifuncţional se va depune şi cererea pentru înregistrarea asociaţiei de proprietari din condominiu.

Începând cu data de 29.01.2023, asociațiile de coproprietari în condominiu constituite până la intrarea în vigoare a Legii nr.187/2022, se consideră asociații de proprietari din condominiu, ceea constituie temei de înregistrare, din oficiu, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice. Schimbarea se înregistrează fără publicarea avizului corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.187/2022, asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativele de locuințe și cooperativele de construcție a locuințelor se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari în condominiu.

Hotărârea cu privire la transformarea asociațiilor de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativelor de locuințe și cooperativelor  de construcție a locuințelor se ia de către administratorul ei, fără hotărârea adunării generale a membrilor (participanților) acesteia.

Hotărârea cu privire la transformare constituie temei de înregistrare, din oficiu de către organul înregistrării de stat a transformării, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice. Transformarea se înregistrează fără publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  și și fără achitarea taxei de înregistrare cu condiția că cererea de înregistrare a transformării se depune în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.187/2022.