Serviciile Infohub

Gestionarea condominiului

 • Asistență pentru gestionarea condominiului
 • Consultare și pregătire documente pentru adunările generale
 • Consultare juridică și asistență la pregătirea regulamentelor interne
 • Servicii de facturare a locatarilor
 • Servicii de contabilitate pentru condominiu
 • Asistență la gestionarea proiectelor de investiții și selectarea furnizorilor
 • Asigurarea monitorizării relațiilor contractuale cu prestatorii de servicii
 • Organizarea contractării serviciilor necesare condominiului (curățenie, pază, sanitare, mentenanță tehnică etc)
 • Asigurarea contractării și administrării contractelor cu furnizorii de utilități (apă, gaz, energie electrică, termică etc)

Servicii financiar-contabile

 • Servicii de facturare a locatarilor
 • Servicii de contabilitate pentru condominiu
 • Evidența fondurilor de rezervă și reparații conform deciziilor Asociației
 • Pregătirea bugetelor anuale și monitorizarea respectării acestora
 • Asistare la formarea tarifelor în cadrul condominiului