10 asociații de locatari din cadrul proiectului „Primele Rândunele” implementat de Expert Grup au primit gratuit rapoarte de audit energetic pentru blocurile gestionate

10 dintre asociațiile de locatari participante în cadrul proiectului  „Primele Rândunele” implementat de Expert Grup au primit gratuit rapoartele de audit energetic ale blocurilor pe care le administrează. Astfel locatarii deja pot face cunoștință cu lista de măsuri de eficiență energetică necesare pentru blocul lor, precum și prețurile estimative ale lucrărilor și materialelor necesare. 

Urmează selecția riguroasă a unui bloc locativ care va fi co-finațat pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică indicate în auditul energetic.

Directorul InfoHUB, Corina Gaibu a oferit training președinților de Asociații în Condominiu care participă la programul ”Primele Rândunele” implementat de Expert-Grup.

Corina Gaibu, a prezentat președinților de Asociații în Condominiu prevederile noii legi a condominiului, regulile noi de administrare, organizare a Adunării membrilor Asociației în Condominiu, după cum și modalitatea de organizare și administrare a proiectelor investiționale în domeniul eficienței energetice. Trainingul a avut loc în cadrul programului ”Primele Rândunele” implementat de Expert-Grup.

Agenţia Servicii Publice a instituit o nouă procedură de înregistrare a condominiului și a Asociațiilor de proprietari din condominiu

La data de 29 ianuarie 2023 au  intrat în vigoare toate normele stabilite în Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, se modifică şi se abrogă un şir de acte normative, inclusiv Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.

 În scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii cu privire la condominiu, Agenţia Servicii Publice a instituit o nouă procedură de examinare a cererilor pentru înregistrarea condominiului în Registrul bunurilor imobile şi examinarea concomitentă a cererilor pentru înregistrarea Asociațiilor de proprietari din condominiu în Registrul de stat al unităților de drept.

Astfel, dacă actul de constituire a condominiului prevede că proprietarii se organizează în formă de asociaţie, cererea de înregistrare a condominiului se va depune la ghișeul registratorului din centrul multifuncţional ce deservește localitatea aflată în zona de deservire a organului cadastral teritorial.

Începând cu data de 29.01.2023, asociațiile de coproprietari în condominiu constituite până la intrarea în vigoare a Legii nr.187/2022, se consideră asociații de proprietari din condominiu, ceea constituie temei de înregistrare, din oficiu, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice. Schimbarea se înregistrează fără publicarea avizului corespunzător  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2022, asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativele de locuințe și cooperativele de construcție a locuințelor se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari în condominiu.

Hotărârea cu privire la transformarea asociațiilor de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate,cooperativelor de locuințe și cooperativelor  de construcție a locuințelor se ia de către administratorul ei, fără hotărârea adunării generale a membrilor (participanților ) acesteia.

Hotărârea cu privire la transformare constituie temei de înregistrare, din oficiu de către organul înregistrării de stat a transformării, a schimbării formei juridice de organizare și a denumirii depline și abreviate a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice . Transformarea se înregistrează fără publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  și și fără achitarea taxei de înregistrare cu condiția că cererea de înregistrare a transformării se depune în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2022.

Primele rândunele

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale împreună cu Expert-Grup a lansat proiectul ”Primele Rândunele”. În cadrul proiectului circa 30 de Asociații de Proprietari în Condominiu (APC) vor participa într-un program de training privind noul cadru normativ și posibilitățile de implementare a soluțiilor de eficiență energetică. 10 APC vor fi selectate pentru a fi efectuat auditul energetic, iar 1-3 APC vor fi cofinanțate pentru implementarea soluțiilor de eficiență energetică.